serp article, seo, is seo dead
כללי

ה-SEO מת – יחי ה-SERP החדש?

כיצד הפך ה-SERP למטרת העל של כל איש שיווק דיגיטלי? כיצד הכפיף אליו את ה-SEO? מה יש לעשות כדי להבין אותו? במאמר הבא נעסוק בניתוח