כללי

facebook shops- פייסבוק משנה את פניה

פייסבוק שופ זה העתיד של פייסבוק, למה?  פייסבוק זו פלטפורמה “מזדקנת” אחוזי הנטישה עולים ומשתמשים חדשים כמעט שלא מצטרפים, זאת מגמה שפייסבוק לא יכולה לעצור.